• Kadra

    • Kadra pedagogiczna

    • KADRA PEDAGOGICZNA rok szkolny 2019/2020

     • Anna Rewers-Baranowska – dyrektor szkoły, język angielski
     • Ewa Zawodna – wicedyrektor szkoły, matematyka
     • Dorota Ulatowska – wicedyrektor szkoły, chemia, matematyka
     • Julia Głogowska – wychowawca świetlicy
     • Karolina Naskrent – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy IIc
     • Monika Zielinska – wychowawca klasy specjalnej
     • Magdalena Skopek – nauczyciel w klasie specjalnej
     • Elżbieta Piasecka - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy IIIb
     • Aneta Cychnerska- edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy Ia
     • Magdalena Czajkowska – nauczyciel wspomagający
     • Dorota Szymkowiak - informatyka, wychowawca klasy VIc
     • Arleta Stroiwąs - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy IIa
     • Eliza Mieloch- edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy IIb
     • Anna Duszczak - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy IIIa
     • Beata Michalak - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy Ic
     • Agnieszka Melosik – język angielski, wychowawca klasy Vb
     • Sylwia Łażewska- język angielski, wychowawca klasy VIIb
     • Urszula Piotrowska - religia
     • Aleksandra Szulc – język polski, wychowawca klasy Va
     • Agnieszka Michałowska – język polski, wychowawca klasy Vd
     • Joanna Kajdan – historia, wychowawca klasy IVa
     • Wojciech Kajdan – matematyka, wychowawca klasy VIIIb
     • Barbara Koput – matematyka, wychowawca klasy VIIIb
     • Wioletta Kujawa – język niemiecki, technika, wychowawca klasy VIIIa
     • Dariusz Dukarski – wychowanie fizyczne, wychowawca klasy VIIa
     • Patrycja Szczepańska-Jankowiak – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy Ib
     • Danuta Brzezińska – historia, wos, wdż, wychowawca klasy VId
     • ks. Mateusz Frąckowiak - religia
     • Joanna Kaźmierczak – język niemiecki, wychowawca klasy IVb
     • Mariola Świerkowska – biologia, fizyka, wychowawca klasy VIa
     • Monika Mydlarz – wychowanie fizyczne., muzyka, wychowawca klasy Vc
     • Lidia Szymkowiak – kierownik świetlicy
     • Natalia Naskręt – przyroda, biologia, wychowawca klasy VIb
     • Alina Szymańska - bibliotekarka
     • Katarzyna Raczkowska – wychowawca świetlicy
     • Dorota Goździak – wychowawca świetlicy, sekretariat
     • Marianna Rozmiarek – język angielski
     • Patrycja Gracz – psycholog szkolny
     • Kinga Grzembowska – pedagog szkolny
     • Anita Kozłowska-Tomczak – muzyka, plastyka
     • Maria Mąderek - geografia
     • Dominik Rogowski – wychowanie fizyczne
     • Michał Wójcik – edukacja dla bezpieczeństwa
     • Renata Banaszak-Szudrowicz – nauczyciel wspomagający
     • Irena Pajzert – język polski
     • Katarzyna Sobik – język polski
     • Weronika Neumann - logopeda
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Ryszarda Wincentego Berwińskiego w Zaniemyślu
   • sekretariat@podstawowa.zaniemysl.pl
   • sekretariat@podstawowa.zaniemysl.pl
   • (+61) 2857089 (budynek główny); 61 28 57 021 (budynek pałacu)
   • ul. Poznańska 28, 63 - 020 Zaniemyśl
  • Logowanie